iiG เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนสมาคม Value Investor (VI)

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ร่วมให้การต้อนรับนักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ณ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารสิริภิญโญ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักลงทุน เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจและเห็นภาพธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น